วิทยุ ออนไลน์ สวท.กำแพงเพชร

 

เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

kampang petch News

ข่าวกำแพงเพชร

VIDEO Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย สวท.กำแพงเพชร

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD Service
ทำบัตรสื่อมวลชน
วิทยุออนไลน์
ร้องเรียน

รายการเด่น สวท.กำแพงเพชร

อินโฟกราฟิกและกิจกรรม สวท.กพ.

อินโฟกราฟิกและกิจกรรม สวท.กำแพงเพชร

อินโฟกราฟิก

กิจกรรม สวท.กพ.

สนง.ป้องกันและปราบปราม
รายชื่อเครือข่ายดูแลหอกระจายข่าว สวท.กำแพงเพชร
เฉพาะเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียน กปส.
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน