สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม และตามแนวทางการดำเนินงานของกองยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม และตามแนวทางการดำเนินงานของกองยุติธรรม

วันที่ 23 เม.ย.67 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2567 เพื่อร่วมรับฟัง รับทราบ แนวทาง และข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม และตามแนวทางการดำเนินงานของกองยุติธรรม โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้...ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรได้ได้จัดการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือยุติคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม และตามแนวทางการดำเนินงานของกองยุติธรรม ซึ่งภายในที่ประชุมได้มีการพิจารณาคดี โดยทางคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันทบทวนแนวทางการพิจารณา เพื่อให้ทุกคดีได้รับความเป็นธรรม ยุติธรรมอย่างแท้จริง และให้การช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายตามลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag