พิธีปลงผม และพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๙ ๘ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ที่ ๒๒ เม.ย. ๖๗ เวลา 0๔๐๐ น. นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กพ. เป็นประธานในพิธีปลงผม
และพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๙ ๘ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิ้มพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีกำหนดลาสิกขา ในวันที่ ๖ พ.ค. ๖๗ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน
ที่วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองฯ
โดยมี พระสุนทรวชิราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธ)
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รอง ผวจ.กพ., รอง ผบก.ภ.จว.กพ..
ผู้แทน รอง.ผอ.รมน.จังหวัด.กพ.(ท.), ปลัดจังหวัด, หน.สนจ.กพ.. หน.ส่วนราชการ, นายอำเภอ
และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดนาควัชรโสภณ (พระอารามหลวง) (ธ.)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag