จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านระบบออนไลน์)

จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านระบบออนไลน์)

💈วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ , ตำรวจภูธรจังหวัดฯ , กอ.รมน.กพ. พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ภายในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ นอกจากนี้ได้มีการให้ข้อคิดเห็นต่อข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานในกรณีอุบัติเหตุรายใหญ่อีกด้วย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag