จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567

✨วันนี้ (21 ก.พ. 2567) เวลา 09.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส มอบรถจักรยานสำหรับเด็กนักเรียน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ และมอบไม้เท้าผู้สูงอายุ คนชราและผู้ที่ขาดแคลน

✨สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2567 เป็นโครงการที่จังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อนำบริการเคลื่อนที่ต่าง ๆ มาให้บริการประชาชน มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จัก ซึ่งบางครั้งประชาชนอาจมีปัญหา ข้อสงสัย จะได้ติดต่อประสานงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

✨นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนยังนำสินค้า และบริการต่างๆ มากมาย เข้ามาจัดบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่กว่า 40 บูธ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม บริการถ่ายบัตรประชาชน, บริการตัดผมฟรี, บูธธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร, บูธจำหน่ายสินค้าราคาถูก และอื่นๆ อีกมากมายที่นำมาให้บริการประชาชนตามโครงการดังกล่าว

✨นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นการให้บริการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างในพื้นที่ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนประชาชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทางหนึ่งด้วย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar