จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ต.ในเมือง อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, คณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานราชการ, ข้าราชการ, ตุลาการ, ศาล, ทหาร, ตำรวจ, ประชาชน, นักเรียน, ศึกษา เข้าร่วมใน กิจกรรมกว่า 10,900 คน

ภายในกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ประธานในพิธี) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติผู้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน ก่อนจะร่วมกันสวดมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกล่าวคำว่า "ชาวกำแพงเพชรรักสมเด็จพระเทพ" พร้อมกัน 3 ครั้ง และนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองดีและพลังของแผ่นดิน วงดุริยางค์ร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน จากนั้นร่วมกันร้องเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เป็นอันเสร็จพิธี

นับเป็นเวลากว่า 68 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศตน ทรงงานหนักอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงแสวงหาความรู้และนำวิชาความรู้ทั้งหลายมาบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ทรงใฝ่พระทัยในการทรงงานต่างๆเพื่อพสกนิกรของพระองค์และเนื่องในวโรกาสใกล้วันพระราชสมภพ ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบในวันที่ 2 เมษายน 2567 นี้ เหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงพลังปกป้องถวายกำลังใจและขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของปวงชนชาวไทยสืบไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar