มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมอาชีพที่ 2 KPRU2Career

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ ผผุ้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการทำโรงการดังกล่าว ซึ่งอาชีพที่ 2 จะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่กำลังจบใหม่หรือผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในการทำอาชีพเสริมระหว่างรองานทำ กำลังเรียน หรือทำอาชีพเสริมควบคู่กับการทำงาน

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี ได้มีอาชีพที่ 2 ติดตัวไป ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองและมีรายได้จากอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมอาชีพที่ 2 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนในการส่งเสริมอาชีพที่ 2 ให้กับผู้เรียนทุกชั้นปีและ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับนักศึกษา นักเรียนให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว มีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ นักศึกษา ทุกชั้นปี จำนวน 200 คน ภายในงานประกอบด้วย การแสดงโชว์จากชมรม To Be Number One KPRU การบรรยายเรื่อง "การสร้างแรงจูงใจในการทำอาชีพที่ 2" การเสวนา เรื่อง "ค้นหาตัวตนที่ใช่ อาชีพเสริมที่ชอบ" เป็นต้น


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar