สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน หวังเชื่อมส่งต่อสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดกำแพงเพชร

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน หวังเชื่อมส่งต่อสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดกำแพงเพชร

(17 มี.ค.66) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คนที่ 1 นำคณะสว.ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฏหมายและผลสัมฤทธิของกฏหมายที่ประกาศบังคับใช้ให้สอดคล้องตามหลักรัฐธรรมนูญและทันสมัย

โดยประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาในประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและการใช้โฉนดที่ดินในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินซึ่งเกิดปัญหาคือไม่สามารถนำโฉนดไปแปลงเป็นทุนกับแหล่งทุนได้เนื่องจากถูกควบคุมอยู่ในพระราชกฤษฎีกา ปี 2491 จึงต้องการให้มีการยกเลิกประกาศดังกล่าว นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบในเรื่องการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรแต่กลับไม่สามารถขออนุญาตได้จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำมาหากิน

โอกาสนี้ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ หัวหน้าคณะฯ สว.พบประชาชน กล่าวว่า จะนำเรื่องที่ประชาชนให้ข้อมูลมานี้ไปพิจารณา รวบรวมข้อมูลส่งต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านกฏหมายตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะการทำงานผ่านระบบรัฐสภาต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag