สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ อ.บึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคนที่หนึ่ง นำคณะสว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตามภารกิจโครงการสมาชิวุฒิสภาพบประชาชน ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 โดยลงพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.บึงสามัคคี อ.ทรายทองวัฒนา และอ.คลองขลุง ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ (16 มี.ค.6) เวลา 10.00 น. พบปะประชาชนอำเภอบึงสามัคคี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฏหมายและผลสัมฤทธิของกฏหมายที่ประกาศใช้บังคับห้สอดคล้องตามหลักรัฐธรรมนูญฯมาตรา 77 โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าาราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน จำนวน 100 คน ให้การต้อนรับ 

  สำหรับการพูดคุยกับประชาชน อ.บึงสามัคคี สะท้อนปัญหาในประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และการใช้โฉนดที่ดินในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน ปัญหาการชดเชยราคาอ้อย การมีส่วนได้ส่วนเสียกากอ้อยของเกษตรกร และโรงงาน การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 รวมถึง ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดจากภาคกลุ่มประชาชน ได้มีการตอบข้อสงสัย และข้อเรียกร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ในส่วนของข้อกฏหมายต่างๆ สมาชิกวุฒิสภาจะนำไปพิจารณาและหารือกับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านกฏหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar