ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดกำแพงเพชร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดกำแพงเพชร)

💛💛วันที่ 13 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมฑีปีงกร รัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดกำแพงเพชร) โดยมีนายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่กว่า 700 คน เข้าร่วมงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดพัฒนาสร้างอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีรายได้ มีอาชีพที่สุจริต ไม่หวังพึ่งยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ยังได้ผลักดันกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งร่างกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ จะช่วยยกระดับกีฬาชนวัว ให้แต่ละสนามมีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์ และได้คิดค้นการพันผ้าสีที่เขาวัว เนื่องจากสีของวัวอาจจะคล้ายกัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจ กฎหมายจะมีการกำหนดมาตรฐาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมง่ายขึ้น ประเทศก็จะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษี

💛โดยการจัดงาน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และแนวทางการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการบรรยายพิเศษโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้แก้กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด 24 ฉบับ มาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด เพิ่มมาตรการใหม่ เน้นการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด สามารถยึดทรัพย์สินย้อนหลังได้ถึง 10 ปี ซึ่งในปี 2566 ตั้งเป้าหมายยึดอายัดทรัพย์สินไว้ 1 แสนล้านบาท สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้แล้ว 21,180 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแสรับรางวัลนำจับ 5% ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำคดี ได้แก่ พนักงานสอบสวน อัยการ ผู้ทำการสืบสวนขยายผล ผู้ทำสำนวนและงานบริหารจัดการทรัพย์สิน จะได้ 25%


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar