จังหวัดกำแพงเพชรและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย "รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร"  ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการสนับสนุนการแต่งกายชุดผ้าไทย "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" 

⚛️ จังหวัดกำแพงเพชรและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย "รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร"  ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการสนับสนุนการแต่งกายชุดผ้าไทย "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" 

⚛️⚛️ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่ เวทีกลาง งานนบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566  นายชาธิป  รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดงานเดินแบบผ้าไทย "รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร จัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางกาญจนี  รุจนเสรี  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวรายงาน มีนางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม, นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเดินแบบผ้าไทยวาดลวดลายโชว์ลีลาเดินแบบบนแคชว๊อคกันอย่างสวยงาม 

⚛️⚛️⚛️สำหรับกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย "รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร"  เป็นพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการสนับสนุนการแต่งกายชุดผ้าไทย "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"  โดยผู้ออกแบบลวดลายผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร ได้นำงานประติมากรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชร มาเป็นแนวทางในการออกแบบ รวมกับผ้าลายศิลาล้อมเพชร ซึ่งถือได้ว่าเป็นผ้าพื้นถิ่นของเมืองกำแพงเพชร และเพื่อง่ายต่อการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ประติมากรรมดินเผารูปร้อยรัก, รูปเทวดา, แผ่นลวดลายรูปกลีบบัวดินเผาประดับโบราณสถาน สกุลช่างกำแพง ศิลปะ อยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 21), ช้างทรงเครื่องวัดช้างรอบ, ลายประดับต่างๆ, ลวดลายศิราภรณ์เทวรูปพระอิศวร และ เทวสตรี, และศิลาแลง ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ในส่วนการให้สี ผู้ออกแบบได้หยิบยกหรือเลือกใช้ชุดข้อมูล "ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าลายอย่างจากวัดคูยาง" จ.กำแพงเพชร ก็ปรากฎว่าใช้ ผ้าลายอย่างที่ใช้ห่อคัมภีร์ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี และหากศึกษาดีๆ แล้วผ้าลายอย่างยังเป็นที่นิยม ตั้งแต่ราชสำนักอยุธยา ซึ่งเมืองกำแพงเพชรไม่สามารถปฏิเสธความสัมพันธ์และอิทธิพลกับอาณาจักรอยุธยาได้เลย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar