ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมพลังทุกฝ่ายเดินหน้าให้ความสำคัญการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดช่องว่างทางสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รวมพลังทุกฝ่ายเดินหน้าให้ความสำคัญการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดช่องว่างทางสังคม

(27 ม.ค.66) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยในรายการข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา ทาง สวท.กำแพงเพชร ว่า ขณะนี้ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และภาคเอกชนผู้ใจบุญ ออกดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในทุกพื้นที่ โดยนำถุงยังชีพ ยารักษาโรค ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากนั้น ได้ให้ทีมสาธารณสุขเข้าประเมินอาการความเจ็บป่วย ตลอดจนแนวทางเข้าถึงการรักษา ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติสุขอย่างดีที่สุด

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มว่า จากการสำรวจพบมีผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งจะยังคงเดินหน้าดูแลให้ความช่วยเหลือติดตามความเป็นอยู่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ป่วยทางจิตเวชที่ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือควบคู่กันไปอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag