จังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ควบคู่กับการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน หมู่ที่ 2 ต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนีเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ควบคู่กับการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการควบคู่กัน เพื่อให้บริการประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านตรวจสุขภาพ สำหรับการออกหน่วยพอ.สว. ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตรวจสายตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม ฯลฯ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้ารับบริการจากภาครัฐด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ ดำเนินการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ รถจักรยานสำหรับเด็กนักเรียนบ้านยากจน และมอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส โดยก่อนพิธีมอบยังมีการเปิดเพลงฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ให้ประชาชนรับฟัง เพื่อลำรึกถึงความสำคัญสถาบันหลักของชาติ เน้นย้ำเรื่องความสมัครสมานสามัคคี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้พบปะพูดคุยกับประชาชน เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด ได้มีการจัดการสำรวจผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้า ซึ่งมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ช่วยกันปลูกฝังการเคารพสถาบันหลักของชาติ และการใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นห่วงประชาชนเนื่องจากโรคโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาด จึงอยากให้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar