มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เตรียมจัดงาน ครบ 50 ปี สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เผยแพร่ผลงาน ความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เตรียมจัดงาน ครบ 50 ปี สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเผยแพร่ผลงาน ความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

(18 ม.ค.66) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะอาจารย์ จัดการแถลงข่าวเตรียมการจัดงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการการก่อตั้ง ซึ่งจะมีการนำเสนอผลงานทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสืบสานศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาปนาขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ในชื่อวิทยาลัยครูกำแพงเพชร และต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็นสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมาจนถึงปัจจุบัน มีอายุครบ 50 ปี สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2566 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยในงานจะมีการแสดงผลงานความสำเร็จตามภารกิจ มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ นาฏศิลป์ไทย 4 ภาค ผลงานวิจัย วัตกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาหน้า

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ทั้งหมด 7 คณะวิชา ได้แก่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย(ป.โท/ป.เอก) รวมหลักสูตรตั้งแต่ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก จำนวน 49 สาขาวิชา

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสูจิบัตรและกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.kpru.ac.th หรือติดต่อเพจเฟสบุค มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055 706 555


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar