จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าภาพถ่ายพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าภาพถ่ายพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

วันที่ 17 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวคำถวายราชสดุดี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เบื้องหน้าภาพถ่ายพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมีข้าราชการพลเรือน, ตุลาการ, ศาล, ทหาร, ตำรวจ, อัยการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถาบันการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร และพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์สมบัติประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จ.สุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้เกิดความรุ่งเรืองทางปัญญา และศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ การประดิษฐ์ตัวอักษรไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag