พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

  (9 ม.ค.66) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะให้การต้อนรับ

  โอกาสนี้ องคมนตรี ได้อันเชิญพระแสรับสั่งในความห่วงใยพสกนิกรทั่วประเทศที่ประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้ โดยให้นำสิ่งของพระราชทานไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และขอบคุณส่วนราชการในพื้นที่ที่ช่วยดูแลประชาชนด้วยดีเสมอมา

 สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ ผู้อุปการะ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้มีรายได้น้อย ได้รับสิ่งของเครื่องกันหนาวพระราชทาน รวม 11 อำเภอ จำนวน 2,500 ชุด โดยในวันนี้มีราษฎรพื้นที่อำเภอโกสัมพีที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 122 คน ส่วนอำเภออื่นๆ นายอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบและจะได้ออกแจกจ่ายในพื้นที่เป็นลำดับต่อไป

..................................................................

ดิเรก ยคชรัตน์ สวท.กำแพงเพชร / ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar