ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแถลงผลการดำเนินงานกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “กำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาดล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแถลงผลการดำเนินงานกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “กำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาดล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน”

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีแถลงผลการดำเนินงานกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติด ภายใต้ยุทธการ “กำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาดล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน” พร้อมด้วย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ มุกหน้า ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประกาศกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ในการนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้เร่งรัด กำกับ และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองและตำรวจ ร่วมกันจัดทำข้อมูลจำแนกกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจากการ Re X –ray พบข้อมูลผู้ค้ายาเสพติด จำนวน ๒๕๙ ราย และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน ๑,๕๒๗ คน

จังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดปฏิบัติการ ภายใต้ยุทธการ“กำแพงเพชรพิทักษ์ถิ่น ระดมกวาดล้างยาเสพติด สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๑๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจับกุมผู้มีพฤติกรรมค้ายาเสพติด และหยุดยั้งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการดำเนินงานในรอบ ๒ เดือนที่ผ่านมา คือระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.ผู้ค้ายาเสพติด เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๒๕๙ ราย เข้าดำเนินการทั้ง ๒๕๙ รายสามารถจับกุมได้ จำนวน ๑๓๔ ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน ๕,๖๐๐ เม็ด ไอซ์ .๔๐ กรัม ไม่พบพฤติกรรม จำนวน ๑๒๙ ราย ซึ่งอาจจะยุติพฤติกรรมแล้ว หรือรอสถานการณ์อยู่ แต่อย่างไร ก็ตามฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

๒. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑,๕๒๗ ราย เข้าดำเนินการ ตรวจสอบทั้ง ๑,๕๒๗ ราย จับกุมดำเนินคดี จำนวน ๒๐๘ ร้าย เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (เคยบำบัดแล้ว) นำส่งศูนย์คัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา จำนวน ๓๙๑ ราย ไม่พบพฤติกรรม จำนวน ๙๒๘ ราย แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag