จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวไว้กินเอง (ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ) ผู้ว่า ฯ นำคณะลงแขกเกี่ยวข้าว

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวไว้กินเอง (ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ) ผู้ว่า ฯ นำคณะลงแขกเกี่ยวข้าว

วันนี้ (9 ธ.ค.65) เวลา 14.00 น. ณ แปลงนาสาธิต นายวิมล การช่าง หมู่ที่ 13 ต.ไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวไว้กินเอง (ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวเปิดงาน จากนั้นได้มอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการประกวดว่าวสวยงาม/ว่าวขึ้นสูง พร้อมกันนี้ นายดำรง มหาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ ได้มอบเงินสมทบจัดซื้อชุดลูกเสือเนตรนารี จำนวน 30 ชุด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเหล่ากาชาด เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ ก่อนจะร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตดังกล่าว

โครงการแปลงนาสาธิต ปลูกข้าวไว้กินเอง (ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไตรตรีงษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ ดำเนินการปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีสายพันธุ์ข้าวที่ได้นำมาปลูก คือ ข้าวเหนียว สายพันธุ์ กข. - แม้โจ้ 2 จำนวน 4 ไร่ ข้าวจ้าว สายพันธุ์มะลิ 105 ร้อยเอ็ด จำนวน 4 ไร่ และข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพปลูกแล้วกินได้ และสนับสนุนการนำข้าว/ฟางข้าวมาแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งลดปัญหามลพิษจากการใช้สารเคมีปัญหาฝุ่นละออง (PM 25) การเผาตอชังฟางข้าว ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag