กำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมพลัง สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน” 4 ธันวาคม นี้

กำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมพลัง สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน” 4 ธันวาคม นี้

        ภาครัฐและเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร ผนึกความร่วมมือกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมพลัง สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย และเพื่อให้

ชาวจังหวัดกำแพงเพชรตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนด้วย

        นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่ากิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมพลัง สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน” ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงบ่าย - ค่ำ ของวันที่ 4 ธันวาคม 2565

ที่จะถึงนี้ โดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้นมีการกำหนดระยะทางของการปั่นจักรยานออกเป็น 2 ระยะ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยและนักปั่นจักรยานทั่วไปได้มีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวาง คือ ระยะทาง 9 กิโลเมตร สำหรับประชาชนทั่วไป และระยะทาง 23 กิโลเมตร สำหรับนักปั่นจักรยานที่มีการฝึกซ้อมและออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเป็นประจำอยู่แล้ว ในส่วนของจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดการปั่นทั้ง 2 ระยะ จะอยู่ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยจะปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลหนองปลิง และเทศบาลตำบลนครชุม ผ่านสถานที่สำคัญๆ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมและนักปั่นทั่วไปได้บันทึกภาพความสวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึก เช่น เส้นทางเลียบแม่น้ำปิง

บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เส้นทางภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และเส้นทางที่จะต้องผ่านวัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นต้น 

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวด้วยว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาช้านาน และจะเป็นการรวมพลังของชาวจังหวัดกำแพงเพชรตลอดจนประชาชนทั่วไปในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันงานที่ 4 ธันวาคม 2565 นอกจากจะมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ทั้ง 2 ระยะทางแล้ว จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและการแสดงของวงดนตรีออเคสตาร์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงตลอดงานด้วย สำหรับประชาชนและนักปั่นจักรยานที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์หรือสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือติดตามการรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกิจกรรมครั้งนี้ให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

-----------------------------

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag