จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาความแห้งแล้ง

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาความแห้งแล้ง

 

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาความแห้งแล้ง โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำเนินโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง

ทั้งนี้ โครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2498 ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ โดยมีทฤษฎีต้นกำเนิด "หลักการแรก คือให้โปรยสารดูดซับความชื้น (เกลือทะเล) จากเครื่องบิน เพื่อดูดซับความชื้นในอากาศ แล้วใช้สารเย็นจัด (น้ำแข็งแห้ง) เพื่อให้ความชื้นกลั่นตัวและรวมตัวเป็นเมฆ" ก่อนที่จะบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ให้พ้นจากความแห้งแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำ มาจนถึงปัจจุบันนี้


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag