"คนดนตรีเตรียมโชว์ฝีมือ" ลานดนตรี KPP. MUSIC ANTI DRUGS ต่อต้านยาเสพติด

"คนดนตรีเตรียมโชว์ฝีมือ" ลานดนตรี KPP. MUSIC ANTI DRUGS ต่อต้านยาเสพติด

ที่ห้องประชุมปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดลานดนตรีต้านยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้เห็นความสำคัญในการเปิดพื้นที่เชิงบวกใ้ห้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเล่นดนตรีหรือการแสดงออก เพื่อเป็นสื่อกลางในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสื่อมวลชน ผู้แทนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมหารือ

[ ] นายบุญช่วย หอมยามเย็น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวคิดและนโยบายของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการปราบปรามการป้องกันบำบัดรักษาและการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้กำหนดการเปิดลานดนตรีที่จะมีขึ้นในทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ณ บริเวณหน้าร้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร ภายใต้ชื่อ”ลานดนตรี KPP. MUSIC ANTI DRUGS โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนที่สนใจในการที่จะเป็นแกนนำร่วมสร้างสรรค์บนพื้นที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และ สมัครได้ที่ 081-5343369 ทาง link : https://line.me/R/ti/g/G6hdVp4AB3 หรือ QR-CODE ด้านล่าง


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag