สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่พบเครือข่ายหอกระจายข่าวและตรวจวัดความเข้มสัญญาณวิทยุ ระบบ F.M.97.75 MHz. ณ อำเภอคลองขลุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่พบเครือข่ายหอกระจายข่าวและตรวจวัดความเข้มสัญญาณวิทยุ ระบบ F.M.97.75 MHz. ณ อำเภอคลองขลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar