สวท.กำแพงเพชร ถ่ายทอดสัญญาณเสียง พิธีเปิงงานนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ณ วัดพระบรมมธาตุ พระอารามหลวง 6 มีนาคม 2566

สวท.กำแพงเพชร ถ่ายทอดสัญญาณเสียง พิธีเปิงงานนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ณ วัดพระบรมมธาตุ พระอารามหลวง  6 มีนาคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar