สวท.กำแพงเพชร ให้ความรู้ด้านหอกระจายข่าวในพื้นที่ อบต. ลานดอกไม้ตก

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. อบต.ลานดอกไม้ตกจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและบำรุงรักษาหอกระจายข่าวโดยเชิญเจ้าหน้าที่ สวท.กำแพงเพชรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :