สวท.กำแพงเพชร ประดับธงชาติ พร้อมธงตราสัญลักษณ์พระพันปีหลวง พระชนมายุครบ 90 พรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สวท.กำแพงเพชร ประดับธงชาติ พร้อมธงตราสัญลักษณ์พระพันปีหลวง พระชนมายุครบ 90 พรรษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :