“การแก้ไขปัญหาและพัฒนาดิน” จากพระอัจฉริยภาพ สู่การ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”

 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :