สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรมีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินพัสดุ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ตั้งแต่บบัดนี้เป็นต้นไปถึง15กุมภาพันธ์

สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรมีความประสงค์ขายทอดตลาดทรัพย์สินพัสดุ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ตั้งแต่บบัดนี้เป็นต้นไปถึง15กุมภาพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar