องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :