ระกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท รับสมัครวันที่ 7 - 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 8.30-16.30 น.

ระกาศโรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท รับสมัครวันที่ 7 - 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร เวลา 8.30-16.30 น.  https://www.kph.go.th/html/index.php/hiring-news-cat-list/5334-


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar