อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร รับสมัครงาน

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวง วัฒนธรรม มีความประสงค์ปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้ 

- พนักงานดูแลโบราณสถาน จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท/เดือน

- ช่าง (ช่างไม้,ช่างปูน,ช่างก่ออิฐ,ช่างประปา) จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท/เตือน

- ยาม (รปภ.) จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท/เดือน


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :