สอบภาค ก. ปี 2566 กำลังจะมาแล้ว.

สอบภาค ก. ปี 2566 กำลังจะมาแล้วว

เตรียมตัวกันให้พร้อม !!

กับการ "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2566

(เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในวันสมัครสอบจริง)

📃🖥️ ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam

📌ท่านสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้

ผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้!! วันที่ 6 - 28 มกราคม 2566

หมายเหตุ: “การกรอกข้อมูลล่วงหน้า” เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากและลดระยะเวลาในวันสมัครสอบเท่านั้น

❌ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก. ❌

-------------------------------------------------------

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam)

ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

- โดยระบบรับสมัครสอบจะเปิดในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

- หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

- การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil หรือ e-Exam

*โปรดติดตามประกาศและรายละเอียดการรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์

 https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhomeคะแนนโหวต :