สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฎตามสำเนาประกาศฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar