อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการและ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนี้

- ยาม (รปภ.) จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน

- พนักงานดูแลโบราณสถาน จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน

ในการนี้ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้แนบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar