ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ㆍ (จังหวัดพิษณุโลก) มีความประสงค์จะรับสมัคร

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ㆍ (จังหวัดพิษณุโลก) มีความประสงค์จะรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑0 (จังหวัดพิษณุโลก)

ที่แนบมาพร้อมนี้


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :