จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมอาคารใหม่ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมลงพื้นที่ตรวจความเหมาะสมในการรับเสด็จ

จังหวัดกำพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอกรอบแนวทางการรับเสด็จ การจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมนิทรรศการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมรับสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีให้มีความพร้อมในการดำเนินการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar