ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรและบรรชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรและบรรชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 13.30 น. ที่วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง (วัดช้าง) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรและบรรชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี พระสุนทรวชิราจารย์ (หลวงปู่หลาน ฐิตวังโส) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดไพรสณรัตนาราม เป็นประธานสงฆ์ มี ผอ. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดฯ, วัฒนธรรมจังหวัดฯ, เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน และญาติๆ เข้าร่วมในพิธี

โดยประธานในพิธี เริ่มจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเครื่องทองน้อย ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแงพเพชร (ประธานในพิธี) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ ประธานในพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคเอก ตามลำดับ ก่อนจะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในเวลา 14.00 น.

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน มีกำหนดบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar