เรือนจำกลางกำแพงเพชรจัดพิธีเปิดการเกี่ยวข้าวเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในโครงการ “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ”

เรือนจำกลางกำแพงเพชรจัดพิธีเปิดการเกี่ยวข้าวเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในโครงการ “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ”

🌾วันที่ 1 ธ.ค. 66 เวลา 14.00 น. ที่เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการเกี่ยวข้าวเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ในโครงการ “ดำนาปลูกข้าวเพื่อวันแม่และเก็บเกี่ยวเพื่อวันพ่อ” โดยมี นายฐิติพันธุ์ มนูจันหรัถ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คลังจังหวัดฯ , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ , แรงงานจังหวัดฯ , ส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมภายในโครงการ

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้เริ่มดำเนินโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้เป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขังที่รับพระราชทานอภัยโทษ เป็นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถพึ่งพาตนเอง รวมถึงช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้ ด้วยการต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ที่เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และเพื่อเป็นการน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เรือนจำชั่วคราวแม่ระกาจึงได้จัดพิธี “เกี่ยวข้าวเพื่อวันพ่อ” ขึ้น เพื่อเป็นการฝึกฝนวิธีการปฏิบัติการดำรงชีพให้กับผู้ต้องขังและผู้ที่สนใจ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar