เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ผู้โชคดี หลังจากประกาศออกรางวัลไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ผู้โชคดี หลังจากประกาศออกรางวัลไปเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

💥วันที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ผู้โชคดีทั้ง 4 ท่าน โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ Toyota D Cab z Edition 2.4 Enty (4 ประตู) จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 2รถยนต์กระบะ Toyota C Cab z Edition 2.4 Enty (แค็ป) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถยนต์เก๋ง Mitsubishi Attrage 1.2 GLX จำนวน 1 รางวัล และรางวัลที่ 4 รถยนต์เก๋ง Mitsubishi Mirage 1.2 GLX จำนวน 1 รางวัล โดยมีนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีทั้ง 4 ท่าน

ทั้งนี้ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มีกำหนดการจัดกิจกรรมการออกสลากกาชาดเพื่อการกุศล ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อหาเงินรายได้ในการดำเนินภารกิจด้านสาธารณกุศล อาทิเช่น การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาศ และผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar