รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานส่งมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 24 พ.ศ. 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง และขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 2,600 ผืน วันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานส่งมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 24 พ.ศ. 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอคลองขลุง และขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 2,600 ผืน

วันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 13.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 24 พ.ศ. 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง กำแพงเพชร โดยมี นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง , นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ,แรงงานจังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ, ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, และประชาชนที่เข้ารับมอบผ้าห่ม ร่วมภายในพิธีฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี

นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากอากาศหนาว พบว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย จำนวน 81,490 คน จึงขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและได้จัดทำโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจ ต้านภัยหนาว" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตลอดจนภาคอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 24 พ.ศ. 2566ครั้งนี้ จังหวัด กำแพงเพชร มีจำนวนผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับจัดสรรให้กับทุก 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 15,000 ผืน โดยในส่วนของอำเภอคลองขลุง และอำเภอขาณุวรลักษบุรีได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว อำเภอละ 1,300 ผืน รวมสองอำเภอ ได้รับจัดสรรผ้าห่มจำนวน 2,600 ผืน

ทั้งนี้ การเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนในอำเภอเมืองกำแพงเพชร รวมถึงอำเภออื่นๆในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มารับมอบผ้าห่มกันหนาว จะได้รับความอบอุ่นมีรอยยิ้ม และกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar