จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

จังหวัดกำแพงเพชรจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

🎲 วันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีการต่อยอด และขยายผล โดยมี นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ , ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชร , ตำรวจภูธรจังหวัดฯ , ส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ให้มีการต่อยอด ขยายผล สร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชนแบบยั่งยืน จึงได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายงานแผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกด้วย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar