เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

📦เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สวนสิริจิตอุทยาน ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้ นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร” โดยมี นาย นพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนับ ได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นการลดการเกิดปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เป็นต้นกำเนิดของโรคต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง และ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

“กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความ สะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร” สืบเนื่องมาจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดความ เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงได้จัด “กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร” ขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองช่าง กองช่างสุขาภิบาล ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุเคราะห์ อุปกรณ์เครื่องมือ และอัตรากำลังชุดพัฒนา


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar