เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566

📣วันที่ 14 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 โดยมี ข้าราชการพลเรือน , ทหาร , ตำรวจ , อัยการ , สถาบันการศึกษา , อำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เหล่ากาชาดจังหวัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ วันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภัคดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่พระองค์มีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงขจัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ที่ประสบภัยแล้ง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจนปัจจุบัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar