วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายสัจจา ปัญญาธิ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต ในบริเวณสถานีวิทยุ (สวท.กำแพงเพชร)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายสัจจา ปัญญาธิ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต ในบริเวณสถานีวิทยุ (สวท.กำแพงเพชร) เพื่อเป็นร่มเงาและสร้างอากาศบริสุทธิ สร้างบรรยากาศที่น่าอยู่สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ จึงกำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar